Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Marie Jensens Legat

MARIE JENSENS LEGAT

 

I 1984 tildeltes Rundforbiskolen Marie Jensens legat. Da Rundforbiskolen og Nærumgårdskolen blev sammenlagt i 1991, overgik legatet til Nærum Skole.

I fundatsen står der, at legatet uddeles 1 gang om året til elever, der foruden flid og dygtighed har udvist godt kammeratskab i deres skoletid.

Legatet bestyres af Nordea, og det er den til enhver tid siddende skoleleder, der indstiller eleverne.

Denne bestemmelse forvaltes på den måde, at klassens lærere peger på mulige kandidater, og derefter finder vi ved en fælles drøftelse de elever, som skal have del i legatmidlerne.

De udvalgte elever inviteres sammen med deres familie over på skolen, hvor klassens lærere begrunder indstillingen, og legatet uddeles.

Marie Jensen blev født den 17/8-1903 i Lysbro, Balle sogn ved Silkeborg og døde på Gentofte Amtssygehus den 23/5-1974.

Nogle år efter faderens død giftede moderen sig med den senere skovfoged i Rundforbi, Niels Frederik Nielsen. Marie kom således til Nærum som 16-årig, og her ventede der hende et begivenhedsrigt liv. Marie Jensen forblev ugift i hele sit liv. Hun havde næppe tid til ægteskab. Hun tog studentereksamen fra Hjorts Studenterkursus i København, Filosofikum ved Københavns Universitet, men valgte så i stedet for en akademisk løbebane at uddanne sig til husholdningslærerinde på Det Suhrske Husholdnings-seminarium. Efter en meget fin afgangseksamen begyndte hun som husholdningslærerinde ved aftenskolerne i Søllerød Kommune. I 1950 blev hun valgt ind i Sognerådet og senere i

Kommunalbestyrelsen valgt af Det Konservative Folkeparti. I perioden 1959-1966 var hun 1. viceborgmester.

Marie Jensen var i mange år formand for Skolekommissionen og beklædte igennem årene en række andre vigtige politiske poster. I flæng kan nævnes: Styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund, formand for FOF, styrelsesmedlem i De Danske Lotters Vedbæk-Nærum afdelingen og meget mere.

I 1937 tog hun, i øvrigt uden større lyst, en stilling som assistent i Handelsbankens nyoprettede lille beskedne kontor i Nærum. Banken voksede, og Marie Jensen sluttede efter 25 år i banken som

fuldmægtig. Hun var meget afholdt af både ansatte og kunder for sin dygtighed, myndighed og sit gode humør.