Visioner og værdier

Vision
Ravnholm Skoles elever er engagerede og motiverede.

Skolens historie

Ravnholm skole er en sammenlægning af de to tidligere skoler Nærum Skole og Vangeboskolen.

Velkommen i skole

Vi er glade for og stolte af Ravnholm Skole.

Om Nærum

Nærum Skoles miljøråd har gennem flere år arbejdet for en bæredygtig udvikling. Rudersdals Borgmester, Jens Ive, har  6. år i træk hejst Det Grønne Flag på Nærum Skole.

Om Vangebo

Madstationen er Vangeboskolens kantineprojekt og hjertebarn.