Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Co-Teaching klasse

På Ravnholm Skole har vi en co-teachingklasse. I co-teachingklassen er 5 børn med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser inkluderet. Der er et loft på max 20 børn i klassen og der er altid to voksne til stede, typisk en lærer og en specialpædagog. I klassen er hverdagen præget af en tydelig og let genkendelig struktur, som alle børnene profiterer af.

En af tankerne bag Co-teachingklassen er, at børn er mere ens end forskellige. Pædagogikken tager afsæt i, at det, der er vigtigt for det enkelte barn, også er godt for alle de andre.

Tryk på dette link for at se en lille film om vores Co-teachingklasse:

 https://media.videotool.dk?vn=441_2022061709193755930692571423

Co-teaching-klassen er god inspiration til os alle.

  • Nede Hvass Hedahl, souschef og leder af 0.-6. klasse på Afdeling Vangebo