Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Medlemmer

Formand  Jonas Bille  Mobil: 26 13 08 71  Mail: jonas@bille.cc  afd. Vangebo

Marieluise Josephine Bek-Pedersen  Mobil:21 36 52 21  Mail: marieluise@bek-pedersen.dk  afd. Vangebo

Dorthe Thermann Reitz Plovsing  Mobil: 27 11 12 03  Mail: dorthe@plovsing.dk  afd. Nærum

Rikke Nøhr Spangenberg  Mobil: 21 64 82 29  Mail: rikke.spangenberg@t-systems.com  afd. Vangebo

Maria Vetö  Mail: maria.veto@nordea.dk afd. Vangebo/Nærum

Mette Pihl Køster Mail: mjetka@gmail.com afd. Nærum

Anika Ree:  Mail: anikaree@hotamil.com afd. Nærum

Personalerepræsentant Julie Linnea Nielsen Mail: julni@rudersdal.dk

Elevrepræsentant Victor Emil Kaspersen Mail: vek@outlook.dk  afd. Nærum

Elevrepræsentant Valdemar Georg Güntelberg-Gravesen Mail: valdeggg@hotmail.com  afd. Vangebo

Suppleant Anne Sofie Bentsen Mail: annesofieb@gmail.com afd. Vangebo

Suppleant Kasper Fløe Svenningsen  Mobil: 26 25 36 73  Mail: ksf@blomfelt.dk  afd. Vangebo