MENU
Aula_close Layer 1

Medlemmer

Formand  Jonas Bille  Mobil: 26 13 08 71  Mail: jonas@bille.cc  matrikel Vangebo

Næstformand Dennis Grønnegård Mejer  Mobil: 61 22 17 95  Mail:dennis.mejer@gmail.com  matrikel Nærum og matrikel Vangebo

Kasper Fløe Svenningsen  Mobil: 26 25 36 73  Mail: ksf@herbo.dk  matrikel Vangebo

Kristoffer Boye Astrup  Mobil: 30 22 01 53  Mail:kbastrup@gmail.com  matrikel Nærum

Marieluise Josephine Bek-Pedersen  Mobil:21 36 52 21  Mail: marieluise@bek-pedersen.dk  matrikel Vangebo

Dorthe Thermann Reitz Plovsing  Mobil: 27 11 12 03  Mail: dorthe@plovsing.dk  matrikel Nærum

Rikke Nøhr Spangenberg  Mobil: 21 64 82 29  Mail: rikke.spangenberg@t-systems.com  matrikel Vangebo

Suppleant Filippa Asved  Mobil: 26 28 76 78  Mail: filippa@asved.com  matrikel Nærum 

Medarbejderrepræsentant  Mette Pedersen Mail: metpe@rudersdal.dk matrikel Vangebo

Medarbejderrepræsentant Tenna von Glahn Mail: tevo@rudersdal.dk matrikel Nærum

Elevrepræsentant Jakob Tandrup Mail: jakob.tandrup@hotmail.com